ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝH Cepal, αδειοδοτημένη εταιρία από την ΤτΕ σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 α. του Νόμου 4354/2015, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια και σαφήνεια σε όλες τις συναλλαγές της και έχει ως προτεραιότητα την υπεύθυνη εξυπηρέτηση και το σεβασμό στους πελάτες της.

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τη δέουσα εξυπηρέτηση ή έχετε οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας, μη διστάσετε να μας ενημερώσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε γραπτό παράπονο παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να μας αποστείλετε υπογεγραμμένη την σχετική φόρμα.


Διαθέσιμοι τρόποι αποστολής παραπόνου


Διαδικασία επεξεργασίας παραπόνου


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Cepal, βάσει της ισχύουσας εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, σέβεται την ιδιωτικότητα του κάθε οφειλέτη και προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η CEPAL συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.


Αν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της Cepal, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414
Email: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549
E-mail: http://www.1520@efpolis.gr

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής
Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα
Τηλ: 10440 ή 2103376700
Fax: 2103238821
E-mail: info@hobis.gr