Σημαντική Ανακοίνωση: Ενημέρωση δανειολήπτων UPI για μεταφορά προσωπικών δεδομένων στην Hellas 3P

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ (COVID-19)

Δεδομένων των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, και προκειμένου να σας παρέχουμε λεπτομέρειες για τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών στα προϊόντα σας αυτήν την περίοδο, μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας της Cepal:

  • Για δάνεια της H3P, καλέστε στο (+30) 213 099 6150,
  • Για δάνεια της HOIST FINANCE AB (publ), καλέστε στο (+30) 213 099 6170,
  • Για δάνεια της Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company, καλέστε στο (+30) 213-0106720
  • Για δάνεια της Credit M, καλέστε στο (+30) 213 088 7738


Η Εταιρεια

Η Cepal είναι μία εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, υπό τις ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1. α. του Νόμου 4354/2015 όπως ισχύει στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 095/27.5.2016.
Μέσα από τη στρατηγική τεχνογνωσία και τις προηγμένες μεθόδους εξυπηρέτησης που διαθέτουμε, παρέχουμε καινοτόμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις σε πελάτες και δανειολήπτες.
Ως πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, η Cepal φιλοδοξεί να γίνει η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, παρέχοντας έγκαιρες αμοιβαίες και επωφελείς λύσεις εξυπηρέτησης σε πελάτες και δανειολήπτες, εφαρμόζοντας επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές.
Το όραμά μας εστιάζει στην εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μέσω νέων εξειδικευμένων πρακτικών και τεχνογνωσίας, που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια στο σύνολο των διαδικασιών μας.Η Προσεγγιση μας

Στην Cepal, έχουμε σχεδιάσει μια προσέγγιση τριών σημείων βασισμένη σε ειδικά εργαλεία, τα οποία μας επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε τόσο στους πελάτες όσο και στους ίδιους τους δανειολήπτες.


Φιλική προσέγγιση

Η ειλικρινής επικοινωνία είναι ένα από τα κύρια και ταυτόχρονα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Μέσα από την προσεκτική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του κάθε δανειολήπτη, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές του δυνατότητες. Ακολουθώντας μία προσέγγιση επικοινωνίας που θέτει τον δανειολήπτη στο επίκεντρο, οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποι μας μπορούν να σχεδιάζουν την καλύτερη δυνατή λύση για όλους τους εμπλεκόμενους.


Συστήματα Πληροφορικής και Ανάλυσης δεδομένων

Μέσα από τα προηγμένα συστήματα πληροφορικής και ανάλυσης δεδομένων που διαθέτουμε, ήμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους δανειολήπτες. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την προηγμένη τεχνολογία, έχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, προκειμένου να σχεδιάζουμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις για τους δανειολήπτες και τους πελάτες μας και να ενδυναμώνουμε παράλληλα τα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα.


Μακροχρόνιες Φιλικές Ρυθμίσεις

Καθώς ο στόχος μας είναι η δημιουργία αμοιβαία επωφελών λύσεων, όλες μας οι διαδικασίες εστιάζουν στο σχεδιασμό εξατομικευμένων και φιλικών ρυθμίσεων. Αξιολογούμε με μεθοδικό τρόπο την κάθε περίπτωση ξεχωριστά αναπτύσσοντας μακροχρόνιες και βιώσιμες λύσεις για τους δανειολήπτες.


Εταιρικη Υπευθυνοτητα

Η Cepal δεσμεύεται πως όλες οι δραστηριότητες της είναι συμβατές με τον Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς και με όλες τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας της.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της TτE ορίζει τις γενικές αρχές δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε δανειολήπτη, προκειμένου να σχεδιάζεται η καλύτερη δυνατή λύση για την εκάστοτε περίπτωση. Το πλαίσιο που ορίζει η ΤτΕ στοχεύει στην ενημέρωση και την προστασία των δανειοληπτών και χρησιμεύει ως η κατευθυντήρια γραμμή επικοινωνίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
H Εταιρεία υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον Κώδικα, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του, εκτός εάν συντρέχει μία εκ των περιπτώσεων της Ενότητας Γ.2. του Κώδικα, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες.

Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των σταδίων της Δ.Ε.Κ. του Κώδικα Δεοντολογίας, σε περιπτώσεις υπό διαχείριση δανειοληπτών, ανατεθειμένων από Ιδρύματα εποπτευόμενα από την ΤτΕ, πραγματοποιείται κατά περίπτωση από τα οικεία εποπτευόμενα Ιδρύματα.

Πλαίσιο                    


Ευκαιριες Καριερας

Ως μέλος της Cepal, θα είστε μέρος ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει ανταγωνιστικά οφέλη και επιβραβεύει την υψηλή απόδοση, το πάθος για βέλτιστα αποτελέσματα και τις ικανότητες των ανθρώπων της, στοιχεία που συντελούν σημαντικά στην υλοποίηση του οράματός μας. Θα συνεργάζεστε με μια πλήρως καταρτισμένη ομάδα η οποία σας εξασφαλίζει εντατικό και ολοκληρωμένο πλάνο εκπαίδευσης, καθώς και συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας. Επιπλέον, θα βρεθείτε στη μοναδική θέση να συμβάλλετε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Ψάχνουμε για:
  • Έμπειρους επαγγελματίες με ισχυρά κίνητρα και στόχους
  • Yψηλό αίσθημα ευθύνης και ηθικές αξίες
  • Πρωτότυπες ιδέες και πρωτοβουλίες
  • Εξαιρετικές ικανότητες στην επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση
Ενεργές Θέσεις:
Αποστολή βιογραφικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μη ενεργή θέση εργασίας: Join Cepal

Επικοινωνια

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξυπηρέτηση του δανείου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 088 6600, ή στο 210 8807907
ή μέσω email στο customerservices@cepal.gr, ή μέσω fax στο (+30) 213 088 7790-91

Σχετικά με την ανάθεση της διαχείρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων προς την εταιρεία GLX ONE HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Γενικές πληροφορίες & τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ
Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις πατήστε εδώ
Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πατήστε εδώ
Ενημέρωση της εταιρείας GLX ONE HOLDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχετικά με την ανάθεση της διαχείρισης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων προς την/τις εταιρεία/ες ειδικού σκοπού Galaxy II Funding Designated Activity Company, Galaxy IV Funding Designated Activity Company, Orion X Securitization Designated Activity Company για:


Γενικές πληροφορίες & τρόπους πληρωμής πατήστε εδώ
Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις πατήστε εδώ
Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πατήστε
Ενημέρωση της εταιρείας Galaxy II Funding Designated Activity Company,
Ενημέρωση της εταιρείας Galaxy IV Funding Designated Activity Company,
Ενημέρωση της εταιρείας Orion X Securitization Designated Activity Company

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με δάνεια της H3P, από τις 24/05/2021 θα πρέπει να απευθύνεστε στη B2 Kapital τηλ. Επικοινωνίας 216 200 5005/
ή μέσω email στο care@b2Kapital.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με προϊόντα της HOIST FINANCE AB (publ) (η μεταβίβαση των οποίων από την Alpha Bank ολοκληρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2018), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 099 6170, ή μέσω e-mail στο customerinfo2@cepal.gr,
ή μέσω fax στο (+30) 213 088 7795

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα της Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company (η μεταβίβαση των οποίων από την Εθνική Τράπεζα ολοκληρώθηκε στις 6/12/2019), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213-0106720,
ή μέσω email στο customerinfo4@cepal.gr, ή μέσω fax στο (+30) 213-0887793.
Εδώ θα βρείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Symbol Investment NPL Co Designated Activity Company

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με προϊόντα της Credit M, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 088 7738,
ή μέσω e-mail στο customerinfo3@cepal.gr, ή μέσω fax στο (+30) 213 088 7797

Για κάθε εταιρική ή άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (+30) 213 088 7600, ή μέσω email στο cepalcorporate@cepal.gr,
ή μέσω fax στο (+30) 213 088 7780

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με παράπονα πελατών, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Ενημέρωση για τη Διαδικασία Υποβολής / Χειρισμού Παραπόνων