>Φόρμα Επικοινωνίας

  Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλα τα παρακάτω πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας. Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

  Αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία του προσώπου που εκπροσωπείτε και επισυνάψετε:

  1. Σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα ή μέσω gov.gr και
  2. Αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας.


  Μπορείτε, αν επιθυμείτε, με την αποστολή του αιτήματός σας να επισυνάψετε και σχετικό συνοδευτικό υλικό.


  Με ποιο μέσο επιθυμείτε να σας προωθήσουμε την απάντησή μας στο αίτημά σας;


  Κατέβασε την φόρμα σε .pdf μορφή