>ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ>Η τεχνολογική μας υποδομή

Μέσα από τα προηγμένα συστήματα πληροφορικής και ανάλυσης δεδομένων που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους δανειολήπτες. Επενδύουμε συνεχώς στην τεχνολογία με στόχο την ενσωμάτωση νέων τεχνικών, τη συνεχή βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη προσαρμογή στις όποιες αλλαγές του νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της ροής της πληροφορίας να οδηγεί στην ορθότερη επιλογή με βάση σταθερούς κανόνες και απόλυτο σεβασμό στο πλαίσιο που ισχύει.