>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Cepal Hellas δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ακολουθώντας τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Cepal Hellas καθώς και στην αντίστοιχη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά Φορέα Απαιτήσεων που διαχειρίζεται η Cepal Hellas.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων