>ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ>Το αποτύπωμά μας στην κοινωνία

Συμμόρφωση

Συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε όλους τους άξονες λειτουργίας.

Σεβασμός

Σεβασμός στη διαφορετικότητα, παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Στήριξη

Στήριξη της κοινωνίας και προστασία του περιβάλλοντος.