>ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ>Διαχείριση Παραπόνων

Προτεραιότητα της Cepal Hellas στο πλαίσιο της διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις είναι η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, σεβόμενη και ανταποκρινόμενη στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. 157/02.04.2019 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με το χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα, η Cepal Hellas έχει θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη πολιτική διαχείρισης παραπόνων και έχει συστήσει ανεξάρτητη Μονάδα, που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ως άνω πολιτικής, διασφαλίζοντας τη διερεύνηση και αξιολόγηση των παραπόνων με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο, καθώς και την επίλυση αυτών με ελαχιστοποίηση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

Ενημέρωση για τη διαδικασία υποβολής / διαχείρισης παραπόνων

H Cepal Hellas, αδειοδοτημένη εταιρεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το Νόμο 5072/2023, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

 

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Cepal Hellas, μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Η υποβολή παραπόνου θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του θέματος που σας απασχολεί καθώς και τα ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

 

 • ΑΦΜ
 • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία εταιρείας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail)

Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής φόρμας
 • Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@cepal.gr
 • Μέσω fax στο: (+30) 2130887787
 • Ταχυδρομικώς προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cepal Hellas στην διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 209-211,171 21, Νέα Σμύρνη Αττικής
 • Με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cepal Hellas στην διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 209-211, 171 21, Νέα Σμύρνη Αττικής

Για πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή του παραπόνου σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Cepal Hellas από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 στο τηλέφωνο:  (+30) 2130 886600

Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υποβολής του παραπόνου σας επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται από την Εταιρεία μας.

 • Αμέσως μετά την παραλαβή του παραπόνου σας θα σας αποστείλουμε άμεσα σχετική βεβαίωση παραλαβής.
 • Θα διερευνήσουμε προσεκτικά και διεξοδικά το θέμα που μας αναφέρατε.
 • Σε περίπτωση που χρειαστούμε διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία, θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.
 • Θα σας παρέχουμε ενημέρωση για την πορεία εξέτασης της υπόθεσής σας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος σας.
 • Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας αντικειμενικά και αμερόληπτα και θα σας απαντήσουμε εντός προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών, χρονικό διάστημα που ορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 • Αν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και διευθέτησης του αιτήματός σας απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η απάντηση του παραπόνου σας, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας για τους λόγους της καθυστέρησης δίνοντας σας σχετική εκτίμηση για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του παραπόνου σας και να σας παρασχεθεί σχετική απάντηση.

Εάν κατόπιν της απάντησης από την Cepal Hellas, εμμένετε στο παράπονό σας, εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε τρίτους θεσμικούς φορείς:

Εναλλακτικοί φορείς διευθέτησης παραπόνου

Συνήγορος του Καταναλωτή

Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814,

210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414
www.synigoroskatanaloti.gr

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549
Email: 1520@mindev.gov.gr

 

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

Μασσαλίας 1, 10680, Αθήνα
Τηλ: 10440 ή 2103376700
Fax: 2103238821
E-mail: info@hobis.gr