>Εταιρικά Νέα>Αγορά εξοπλισμού robotics για 22 δημόσια σχολεία και στήριξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής

Η Cepal Hellas υποστήριξε την πραγματοποίηση του τελικού του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής WRO Hellas, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2023, ενώ προμηθεύτηκε εξοπλισμό ρομποτικής για 22 σχολεία που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.