>Εταιρικά Νέα>Ανάληψη διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Σε συνέχεια συμφωνίας ανάμεσα στην Alpha Bank και τις Fortress και Davidson Kempner Capital Management, η Cepal θα αναλάβει τη διαχείριση μεικτού χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 600 εκατ. Ευρώ – Project Hermes.

 

Η ανάθεση της διαχείρισης στην Cepal επιβεβαιώνει τον ηγετικό μας ρόλο στην αγορά στους τομείς των επιχειρησιακών δανείων.

 

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους επενδυτές μας και να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για να συμβάλουμε στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας!