>Εταιρικά Νέα>Επιτυχής ενσωμάτωση νέου χαρτοφυλακίου

26/11/2021

Η Cepal ολοκλήρωσε επιτυχώς το migration του χαρτοφυλακίου Pivot, το οποίο αφορά σε απαιτήσεις συνολικού ποσού Ευρώ 181 εκατ. από 23 πιστούχους. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο πουλήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στην DK.

Η προσθήκη ενός επιπλέον χαρτοφυλακίου αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Cepal Hellas, καθώς και την δυνατότητα και τις προοπτικές της εταιρίας μας για περαιτέρω ανάπτυξη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία onboarding του ανωτέρω χαρτοφυλακίου!