>Εταιρικά Νέα>Επιτυχής ενσωμάτωση νέου χαρτοφυλακίου

Η Cepal ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάπτωση στα συστήματά της του χαρτοφυλακίου Light, που αφορά απαιτήσεις από καταναλωτικά κυρίως δάνεια, συνολικής αξίας ύψους 0,4 δις ευρώ.

 

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο πουλήθηκε από την Alpha Bank στη Hoist Finance, που αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη μας. Διατηρούμε, έτσι, την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας περαιτέρω τον αριθμό των χαρτοφυλακίων υπό διαχείριση.