>Εταιρικά Νέα>Επιτυχής ενσωμάτωση νέου χαρτοφυλακίου

Η Cepal ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάπτωση στα συστήματά της του χαρτοφυλακίου Orbit το οποίο αφορά απαιτήσεις από καταναλωτικά κυρίως δάνεια και κάρτες συνολικού ύψους Ευρώ 2.2. δις .  Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο πουλήθηκε από την Alpha Bank στην Hoist Finance.

Και αυτή η μετάπτωση  χαρτοφυλακίου  πιστοποιεί την ηγετική θέση της Cepal στην ελληνική αγορά  καθόσον πλέον διαχειρίζεται 21 χαρτοφυλάκια ιδιοκτησίας 16 επενδυτών συνολικής αξίας Ευρώ 28 δις.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον στρατηγικό μας συνεργάτη, τη Hoist Finance για την εμπιστοσύνη μου μας έδειξε.