>Εταιρικά Νέα>Ομιλία του Ex. Chairman της CEPAL στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης – Εκτελεστικός Πρόεδρος της Cepal Hellas συμμετείχε στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Στην ομιλία του ανέλυσε τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής εστιάζοντας στα εντυπωσιακά αριθμητικά δεδομένα της τελευταίας φάσης. Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι το ποσοστό καθυστερημένων δανείων στην Ελλάδα πλέον κυμαίνεται κάτω του ποσοστού 10% και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις προσπαθούν να συνεισφέρουν στην εξυγίανση του χρηματοοικονομικού συστήματος μέσω της εξυγίανσης μέρους του σε καθυστέρηση χαρτοφυλακίου.