>Πιστοποίηση ISO 27001:2013

Η Cepal Hellas είναι κάτοχος της πιστοποίησης ISO 27001:2013 περί Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, TÜV HELLAS (TÜV NORD), τον κορυφαίο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, και η απόκτησή της αποτελεί σημαντική αναγνώριση της δέσμευσης της Εταιρίας στην προστασία των δεδομένων από απειλές και κινδύνους (ενδεικτικά, παραβιάσεις ασφάλειας, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροές πληροφοριών), υποδηλώνοντας την προσήλωσή της στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών.

 

Η πιστοποίηση ISO 27001:2013, περί Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS – Information Security Management System) και εστιάζει στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.