>Εταιρικά Νέα>Πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου ρυθμισμένων δανείων

Η Cepal ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη πώληση, στη δευτερογενή αγορά, χαρτοφυλακίου αξίας 30 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά απαιτήσεις από επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Project Rebound). Το χαρτοφυλάκιο αγοράστηκε από την Optima Bank.

 

 

Πρόκειται για μία συναλλαγή που καθιστά τη Cepal πρωτοπόρα στη διαχείριση απαιτήσεων και την εξεύρεση αμοιβαία επωφελών λύσεων για τους πελάτες μας και για τους οφειλέτες. Μέσω αυτής, ανοίγει ο δρόμος για εταιρίες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις να επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα.

 

 

Ευχαριστούμε τον όμιλο AXIA Ventures που ενήργησε ως χρηματοοικονομικός μας σύμβουλος, τους ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP και Karatzas & Partners που ενήργησαν ως νομικοί μας σύμβουλοι, καθώς και όλες τις ομάδες της εταιρίας μας που εργάστηκαν για να γίνει εφικτή αυτή η συναλλαγή.