>Εταιρικά Νέα>Συμμετοχή του CEO της CEPAL στο “4ο NPL Summit”

Ο CEO της Cepal κ. Θ. Αθανασόπουλος συμμετείχε στο panel του 4ου NPL Summit με θέμα “Greek NPL Market: The servicers’ perspective”.

Φέτος το συνέδριο ασχολήθηκε με το μέλλον της Ελληνικής Αγοράς Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ενώ η Cepal το υποστήριξε ως bronze sponsor.