>Εταιρικά Νέα>Υπογραφή Χάρτας Διαφορετικότητας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

H Χάρτα Διαφορετικότητας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις.

 

Η Cepal υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του οργανισμού μας για την προώθηση της διαφορετικότητας ως θεμελιώδους συνιστώσας της εταιρικής μας κουλτούρας.